سرمایه گذار حرفه ای در کارگزاری تامین سرمایه تمدن

  • نوع شخص
  • شماره ملی/شناسه ملی
  • تماس
  • توافق نامه
  • شرایط
  • بارگذاری تصاویر
  • پایان

اطلاعات پایه

نوع شخص را انتخاب کنید*

اطلاعات هویتی

کد ملی

اطلاعات تماس

درج تلفن همراه

توافق نامه

پذیرش قوانین و مقررات

* لطفا قوانین ذیل را مطالعه فرمایید:
1 )امر رسیدگی و بررسی درخواست شما به علت تعداد درخواست های متعدد زمان بر بوده و پس از تایید یا رد درخواست از طریق پیامک به اطلاع شما می‌رسد.
2 )در صورت احراز شدن این مطلب که مدارک ارسالی به کارگزاری درست نبوده کارگزار اختیار دارد در هر زمانی فرد را از لیست سرمایه گذاران حرفه‌ای خارج نماید.
3 )کارگزار نهایت تلاش خود را انجام میدهد که درخواست ها به درستی بررسی گردد اما در صورتیکه شخص بررسی کننده درخواستی را اشتباها رد نماید یا این که درخواستی به علت مورد پذیرش نبودن مدارک رد شود شخص داوطلب سرمایه گذاری حرفه ای در صورت داشتن اعتراض نسبت به رد درخواست باید مجددا درخواست خود را ثبت نماید

نهاد های سرمایه گذاری

انتخاب یک مورد از نهاد ها

بارگزاری مدارک

انتخاب فایل های لازم

درصورت داشتن مدارک آن را بارگذاری کنید

وضعیت ثبت اطلاعات

تمامی اطلاعات ارسالی مورد تایید است؟ تایید میکنم